छोटीगोष्टमोठीगोष्ट
छोटीगोष्टमोठीगोष्ट

वेळेची गरिबी

मोठी गोष्ट  फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तीन मित्र कट्ट्यावर चहा पीत बसले होते. पहिला मित्र दुसऱ्या दोन मित्रांना कुत्सितपणे म्हणाला, “काय मग, तुमच्या लग्नाची …